Podmínky účasti, základní informace o výběrové přehrávce a podání přihlášky

Výběrová přehrávka je vypsána Ministerstvem kultury České republiky.

Organizací a zajištěním výběrové přehrávky do Orchestru mladých Evropské unie (EUYO) byla pověřena koncertní agentura ARS/KONCERT, spol. s r. o., Grohova 32, 602 00 Brno.

 1. Přihlásit se mohou hudebníci všech nástrojových skupin s výjimkou klávesových.
 2. Věk uchazečů se musí pohybovat v rozmezí 16-26 let, tj. uchazeči narození v období 1. ledna 1993 až 31. prosince 2003 včetně.
 3. Uchazeči musí být držiteli pasů jedné z 28 zemí EU:
  Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Nizozemí, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.
 4. Výběrová přehrávka je jednokolová, o přijetí uchazeče rozhodne komise složená ze zástupců EUYO.
 5. Všichni hudebníci, včetně těch, kteří již v EUYO hráli, se musí každoročně zúčastnit výběrové přehrávky.
 6. Hudebníci se mohou zúčastnit výběrových přehrávek ve kterékoli členské zemi EU.
 7. Hudební a technická úroveň uchazečů musí odpovídat vysokému uměleckému standardu orchestru EUYO, který je hodnocen podle profesionálních měřítek. Předpokladem účasti ve výběrové přehrávce je pokročilý stupeň vzdělání, stejně jako dostatečná zkušenost s orchestrální hrou.
 8. Každý uchazeč se prezentuje přednesem skladby dle vlastního výběru (tj. věta ze sólového koncertu, sonáty apod.).
  Kromě toho jsou komisí vyžadována předem připravená místa z orchestrálních partů (viz přiložený seznam). Orchestrální party účastníci najdou na webových stránkách EUYO: https://www.euyo.eu/apply/auditions/orchestral-excerpts/. Výjimku tvoří hudebníci na bicí nástroje, kteří přednesou pouze připravené místo z orchestrálních partů.
 9. Přihlášku lze vyplnit a odeslat pouze elektronicky zde https://alexmija.wufoo.com/forms/qd3s4gh0j1l6ge/.
  Přijaty budou přihlášky odeslané nejpozději 17. listopadu 2019.
 10. Další informace naleznete zde: https://www.euyo.eu/

Všeobecné informace:
Při přehrávkách probíhajících ve všech zemích Evropské unie vybírá odborná komise okolo130 orchestrálních hráčů. Každý člen orchestru musí projít přehrávkou. Kromě kategorie Člen orchestru jsou úspěšní hráči zařazeni do dalších dvou kategorií, a to Rezerva a Podpora. Orchestr mladých EU má širokou databázi v kategorii Rezerva (asi 200 hudebníků), ze které jsou v případě potřeby vybíráni hráči do kategorie Člen orchestru. Do kategorie Podpora jsou zařazováni nadějní mladí hudebníci s cílem podpořit je v jejich uměleckých ambicích a dalším vzdělávání. Členové orchestru mladých EU nejsou za své vystoupení honorováni, ale dostávají školné, úhradu cestovného (včetně úhrady cestovného na/z turné) a ubytování včetně plné penze. Orchestr mladých EU nabízí členům orchestru možnost pracovat s vynikajícími pedagogy a vystupovat na prestižních koncertních jevištích s předními dirigenty a sólisty.Termín a místo konání:

Neděle 8. prosince 2019
Konzervatoř Brno
tř. Kpt. Jaroše 45
662 54 Brno© Petr Tejkal 2008