Přihláška

k výběrové přehrávce do Orchestru mladých Evropské unie pro rok 2018

Pro uchazeče narozené v rozmezí 1. leden 1991 až 31. prosinec 2001 (včetně).

Uzávěrka: 31. října 2017

Příjmení: *
Národnost: *
Datum narození: *
Jméno: *
Státní příslušnost: *
Nástroj: *
Vedlejší nástroj (např. pikola, ang. roh, kontrafagot):
Přechodná adresa:
Ulice, číslo:
Město:
PSČ:
Stát:
Trvalá adresa:
Ulice, číslo:
Město:
PSČ:
Stát:
Mobil: *
E-mail: *
Fax:
Hudební vzdělání
Od - do škola kde pedagog
Účast na soutěžích
kdy přesný název soutěže kde
Účastnil(a) jste se již výběrové přehrávky do orchestru EUYO?
AnoNe
pokud ano, kdy: 
Byl(a) jste už členem(kou) orchestru EUYO? *
Ano Ne
pokud ano, kdy: 

 

Zkušenost s orchestrální hrou

Jmenujte symfonické nebo komorní orchestry, ve kterých jste byl(a) členem(kou)

Jméno orchestru Od - do

Volitelná skladba (prosíme o přesné označení skladby: název, tónina, opus. číslo atd.)

Autor * Přesný název skladby *

Nezapomeňte s sebou přinést noty vaší volitelné skladby včetně klavírního doprovodu!
Ze zvolené skladby postačí komisi pouze část, cca. do 10 minut, mohou být ovšem vyžadovány různé na sebe nenavazující části skladby např. technicky obtížné apod. Hráči na bicí prezentují pouze vybrané orchestrální party.

Potřebuji zajistit korepetitora? *
Ano Ne
Korepetitor vlastní – jméno

Organizátor nehradí žádné náklady spojené s účastí vlastního korepetitora.

 

Jak jste se dozvěděli o Orchestru mladých Evropské unie?

 
Jako součást svého poslání se EUYO zavázal k hudebnímu a kulturnímu rozvoji svých členů, jakož i k rozvoji jejich vyhlídky na zaměstnání. Prosím vysvětlete, proč máte zájem o členství v EUYO, jaké byste chtěli získat zkušenosti, pokud se stanete členem a případné další informace, které vaši přihlášku mohou podpořit.

* Povinný údaj

 


Povinné orchestrální party najdete na: http://www.euyo.eu/apply/auditions/orchestral-extracts/

Klíč k úspěchu:
přípravě orchestrálních partů věnujte maximální pozornost, je nezbytné přednést party se znalostí kontextu celého díla, v patřičném tempu, rytmu a ladění. Pokud vám dílo není známé, poslechněte si nahrávku nebo nahlédněte do partitury.

© Petr Tejkal 2008