Chamber Orchestra of Europe

Soubor Chamber Orchestra of Europe byl založen v roce 1981 skupinou mladých hudebníků – bývalých členů EUYO. Jejich cílem bylo pokračovat ve společné práci na té nejvyšší možné profesionální úrovni; z původního počtu třinácti se skupina rozrostla na nynějších šedesát členů. Všichni se věnují svým kariérám jako sólisté, tutoři nebo vedou různé orchestry ve své domovině. Přesto se pravidelně setkávají a hrají především ve velkých městech v Evropě, ale příležitostně i v USA a Japonsku.


Spira Mirabilis

Spira Mirabilis jsou skupina profesionálních hráčů, která vznikla s cílem pokračovat ve studiu hudby společně ve stylu "hudební laboratoře". Skupina se poprvé setkala v roce 2007 a brzy zjistila, že jejich nový přístup k tvorbě hudby přitahuje mezinárodní publikum. V říjnu 2016 se EUYO a Spira Mirabilis setkali s Brahmsem v rámci mentorského programu.


Budapest Festival Orchestra

Založen Ivanem Fischerem před více než třiceti lety. Jádrem filozofie orchestru je převzít riziko, iniciativu a svobodu vyzkoušet věci jinak. Orchestr usiluje o zachování otevřenosti vůči hudbě, inovativního přístupu k ní tak, aby každý výkon poskytoval něco zcela vzrušujícího a jedinečného.

© Petr Tejkal 2008