Novinky


Janáčkova hudba v Nizozemí

V posledním únorovém týdnu měli návštěvníci koncertů v rotterdamském sále De Doelen a v koncertním centru De Oosterpoort v severonizozemském Groningenu jedinečnou možnost vyslechnout zcela unikátní program ze skladeb svérázného hudebního velikána Leoše Janáčka. Celý program uvedly Ukvalské písně poté následovala suita z opery Výlet pana Broučka do měsíce (obě díla zazněla v holandské premiéře) a Glagolská mše. Protagonisty obou koncertů byli Het Noord Nederlands Orkest pod taktovkou finské dirigentky Susanna Mälki, Český filharmonický sbor Brno, Lada Biriucov – soprán, Jana Wallingerová – mezzosoprán, Michal Lehotský – tenor a Martin Gurbaľ – bas. Úspěch obou koncertů byl obrovský a publikum v obou sálech odměnilo všechny účinkující dlouhotrvajícím skandovaným aplausem.

Více informací »


Leoš Svárovský a čeští a slovenští sólisté ozdobou koncertní sezony francouzského orchestru Orchestre National des Pays de la Loire

Dlouholetá spolupráce ARS/KONCERTu a Orchestre National des Pays de la Loire přinesla v druhém březnovém týdnu do Nantes a Angers čtyři koncerty Dvořákovy Stabat Mater. Na úspěchu a vřelém přijetí Dvořákova díla se podíleli kromě hostitelského orchestru a sboru dirigent Leoš Svárovský a čeští a slovenští sólisté - jmenovitě Adriana Kohútková, Karla Bytnarová, Tomáš Černý a Ján Galla. Místní hudbymilovné a znalé publikum vyprodalo sály v obou městech (sál v Nantes je pro asi 2000 posluchačů, sál v Angers pro asi 1000).

Více informací »


Mácal dirigoval Máchu a Mussorgského v Budapešti

Budapešťský Palác umění a slavná Lisztova akademie poskytly zázemí pro koncerty Budapešťského festivalového orchestru, před nímž po dlouhé době stanul opět český dirigent Zdeněk Mácal. Posluchači všech tří koncertů si se zájmem vyslechli skladbu českého skladatele Otmara Máchy Variace na smrt a téma Jana Rychlíka, obdivovali stále vynikající provedení Weberova Klarinetového koncertu č. 1 v podání Sabine Meyer a skutečně si vychutnali provedení Mussorgského Obrázků z výstavy.
Dlouhý a nadšený potlesk po skončení koncertů byl důkazem, že spojení vynikajících protagonistů je zárukou skvělého výsledku a neopakovatelného zážitku.

Více informací »


Na Balkánu zněla česká hudba

V polovině února 2009 se v chorvatském Záhřebu a srbském Bělehradu konaly dva koncerty, jejichž hlavními protagonisty byli Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Vladimírem Válkem a klavíristou Janem Simonem. Publikum v obou hlavních městech si přišlo poslechnout program, kde dominovala především česká hudba, a to Smetanova Šárka a Martinů Symfonie č. 1. Oba koncerty se těšily obrovskému zájmu medií a koncert v srbském Bělehradu byl rovněž natáčen Srbským rozhlasem a TV.

Více informací »


Český filharmonický sbor Brno exceloval v prvním uvedení unikátní skladby Ivo Malce v Chorvatsku

Český filharmonický sbor Brno byl osloven Symfonickým orchestrem chorvatského rozhlasu a televize ke spolupráci na koncertě a nahrávce skladby Ivo Malce Epistola.
Tato kantáta pro 4 sólisty /v Zahřebu to byli Claudia Barainsky – soprán, Kora Pavelič – mezzo, Robin Leggate - tenor a Ralf Lukas - bas/, velký orchestr a sbor byla zkomponována na latinský text epistoly, kterou napsal roku 1522 Marko Marulič ze Splitu papeži Hadriánovi VI. Její hudební vyznění je velmi naléhavé a dramatické, Marulič totiž píše ve své epistole varování před tureckým nebezpečím. Text oslovil skladatele Ivo Malce, který v něm v 90.letech 20.století nachází paralely s tehdejší situací své země. Zkomponoval dílo Epistola, které mělo svou premiéru v Lucemburku 10.prosince 2006 jako zahajovací koncert projektu „Luxemburg et Grande Région, Capitale européenne de la Culture 2007“. Své chorvatské premiéry se dočkalo 29.ledna 2009 v záhřebském sále Vatroslava Lisinského. Český filharmonický sbor Brno účinkoval na obou těchto provedeních.

Více informací »


Comeback SOČRu na španělský trh

Na konci ledna se Symfonický orchestr Českého rozhlasu vydal na turné po Španělsku a představil se tak po dlouhé přestávce opět tamnímu publiku. Rozhlasoví symfonikové pod vedením šéfdirigenta Vladimíra Válka a se sólistou Janem Simonem vystoupili na 4 koncertech s díly Smetany, Chopina, Saint–Saënse a Dvořáka před téměř zaplněnými sály v astruském Aviles, metropoli Aragonie Zaragoze, stejnojmenném městě oblasti Murcia a v hlavním městě Navarry Pampaloně. Neutuchající aplaus pro všech koncertech svědčil o skvělých výkonech všech protagonistů a o faktu, že SOČR mezi špičková tělesa na španělském trhu nepochybně patří.

Více informací »


Evergreen v Dortmundu...

Pátý filharmonický koncert v Dortmundu v abonentní řadě filharmoniků měl na programu poprvé ve své historii kompletní provedení cyklu symfonických básní Mé vlasti od Bedřicha Smetany. K nastudování si pozvali odborníka na de vše uznávaného dirigenta Leoše Svárovského.
Mou vlast slyšelo ve třech večerech po sobě dohromady celkem 4500 posluchačů dortmundských filharmoniků v krásném novém koncertním sále, připomínající KKC v Lucernu.
Odborná kritika pro provedení Mé vlasti nešetřila chválou: „...Svárovský dirigoval zpaměti a strhl dortmundské filharmoniky ke skvělému výkonu. Tolik české chuti k muzicírování, preciznost i hravost je posunula do extra třídy špičkových orchestrů. Chybělo už jen nahrávání na živo.“

Více informací »


Pražský komorní orchestr na turné v Maďarsku s pianistou Paulem Badurou-Skodou

Pražský komorní orchestr pod vedením svého koncertního mistra Antonína Hradila doprovodil v druhé polovině ledna pianistickou legendu Paula Baduru-Skodu na jeho třech koncertech v Maďarsku. První koncert se za nadšeného ohlasu posluchačů konal ve velkém sále Lisztovy akademie v Budapešti. Další dva neméně úspěšné koncerty proběhly ve Veszprem a Szombately. Program byl čistě mozartovský, zazněly dva klavírní koncerty - KV 414 a KV 467, a Jupiterská symfonie.


Více informací »


Leoš Janáček na pohádkové návštěvě u Hanse Christiana Andersena

Premiéra Glagolské mše v Dánském království, v Odense, jeho třetím největším městě, se odehrála hned dvakrát. Ve dnech 20.-23. ledna byl opětovně do Odense pozván Český filharmonický sbor Brno, aby pod taktovkou uznávaného německého dirigenta Berharda Klee, zazpívali skvost Janáčkovy tvorby Glagolskou mši. Společně vystoupili zpěváci Eva Dřízgová-Jirušová, Jana Sýkorová, Michal Lehotský a Martin Gurbaľ. Odense s 200 000 obyvateli má k dispozici krásný koncertní sál, pojmenovaný po nejznámějším dánském romantickém skladateli Carlovi Augustovi Nielsenovi vrstevníkovi Leoše Janáčka, má kapacitu cca 800 posluchačů a disponuje impozantními a krásně znějícími varhanami. Leží par kroků od rodného domu světově známého spisovatele pohádek Hanse Christiana Andersena.
Spolupráce s dirigentem Berhardem Klee se datuje již od roku 2001, kdy Český filharmonický sbor Brno natočil CD s nejslavnějšími sbory z oper Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho (již tenkrát v systému SACD) pro americkou nahrávací společnost Chesky Rekord.
V roce 2008 byla oceněna spolupráce s Odense Symphony Orchestra nominací na udělení Ceny dánské kritiky za nahrávku Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke od Paula Klenau.

Publikum v Odense naplnilo do posledního místa sál a bylo provedením tak nadšeno, že dalo na vědomí své hodnocení známým a pro všechny muzikanty snovým koncem „standing ovation“. Odense tak poznalo, slyšelo a zamilovalo si Janáčka.

Více informací »


Český filharmonický sbor Brno se podílel na nahrávce Rekviem pro mladého básníka od Bernda Aloise Zimmermanna

Preis der deutschen Schallplattenkritik

Nahrávka Rekviem pro mladého básníka od Bernda Aloise Zimmermanna, která patří bezesporu mezi jednu z nejvýjimečnějších nahrávek posledních let, byla v lednu 2009 vyznamenána prestižním oceněním německé kritiky, cenou "Preis der deutschen Schallplattenkritik".
Na nahrávání tohoto v mnoha ohledech jedinečného díla moderního skladatele, jež vznikalo v letech 1967-69, se podílelo pozoruhodné množství slavných hudebníků. Český filharmonický sbor Brno byl bezesporu jedním ze souborů, který přispěl k velkému úspěchu tohoto CD.

Více informací »


Neobyčejný aplaus pro Brucknerova Moteta

Český filharmonický sbor Brno se spolu se sólisty (Eva Daňhelová - soprán, Marie Vrbová - alt, Jakub Tuček - tenor) představili pod vedením dirigenta a sbormistra Petra Fialy dne 17.1. na koncertě v kostele sv. Petra v Pasově. Posluchači nadšeně ocenili skladby z děl Galla a Messiaena. Neobyčejný aplaus však sklidila Moteta Antona Brucknera, jejichž nahrávka byla vyznamenána prestižním oceněním ECHO Klassik 2007.

Více informací »


Petr Altrichter představil publiku v Malaze Suka, Janáčka a Martinů

Orchestr města Malagy pozval k hostování dirigenta Petra Altrichtera a houslisty Marii Gajdošovou a Leoše Zavadilíka. Vystoupili na 2 abonentních koncertech s výhradně českým programem. Ten tvořily Sukova Pohádka, Martinů Koncert pro dvoje housle a Janáčkova Sinfonietta.


Belgický národní orchestr v závěru roku 2008 pod taktovkou Zdeňka Mácala

Zdeněk Mácal řídíl Belgický národní orchestr na jeho dvou prosincových koncertech se světoznámou houslistkou Isabelle Faust. Na koncertech zazněl Mozartův Houslový koncert KV 218, v druhé půli pak 1.symfonie G.Mahlera. Koncerty se konaly v Bruselském Palace de Beaux Arts a v holandském Hasseltu.


Sophia Jaffé zazářila s Bruchovým houslovým koncertem

Sophia Jaffé se představila publiku ve Volkstheater Rostock na třech koncertech 21., 22. a 23. prosince 2008 s houslovým koncertem č. 1 g moll Maxe Brucha. Tímto koncertem, řadícím se mezi nejvýznamnější houslové koncerty německého romantismu, úspěšně, pod taktovkou dirigenta Niklase Willéna, zahájila spolupráci s orchestrem Norddeutsche Philharmonie Rostock.

Sophia Jaffé odehrála s velkým úspěchem tento program již 26. a 27. září minulého roku za doprovodu Thueringer Symphoniker pod vedením dirigenta Olivera Wedera ve městech Saalfeld a Rudolfstadt.

Tyto tři předvánoční koncerty v Rostocku byly velmi úspěšným zakončením roku 2008. Posluchači odměnili účinkující bouřlivým potleskem a po vydařených koncertních večerech spokojeně odcházeli vánočními ulicemi domů.

Více informací »


Houslová sonáta zněla něžně a procítěně - Sophia Jaffé a Björn Lehmann hostovali ve Wangen

Dne 12. prosince se v koncertním sále ve Weberzunfthaus v německém městě Wangen uskutečnil koncert houslistky Sophie Jaffé a klavíristy Björna Lehmanna. Posluchači tohoto nevšedního večera vyslechli čtyři významná díla, ve kterých Sophia Jaffé bravurně a rozmanitě prezentovala svou hru. Na programu nechyběla Rapsodie pro housle a klavír č. 1 od Bartóka, Brahmsovy tři Maďarské tance a Scherzo z F-A-E sonáty. Sophia Jaffé posluchače navíc odměnila také jednou z nejnáročnějších sólových sonát pro housle E. Ysaÿe.
Publikum i odborná kritika ocenili jak jejich technicky náročnou, tak i procítěnou, hru stejně jako virtuozitu a dynamicky projev.

Více informací »


Lada Biriucov vystoupila pod taktovkou Valerije Gergijeva

6. ledna 2009 vystoupila sopranistka Lada Biriucov s velkým úspěchem v roli Lízy v Čajkovského Pikové dámě ve varšavském Teatru Wielkem. Slavnostní představení inscenace Mariusze Trelińského dirigoval Valerij Gergiev. Lada Biriucov, pravidelný host Polské národní opery, vystoupila pod taktovkou Valerije Gergijeva vůbec poprvé. Na zdejší scéně ztvárnila také Donnu Elvíru v Donu Giovannim, Tatianu v Evženu Oněginovi a Turandot.

Více informací »


Moravské Vánoce v Záhřebu

Počátkem prosince 2008 vystoupil Český filharmonický sbor Brno, Puella Trio (Terezie Fialová - klavír, Lenka Matějáková - housle, Markéta Vrbková - violoncello) a trio sólistů Hana Raková - soprán, Marie Vrbová - alt, Jakub Tuček - tenor pod vedením dirigenta a sbormistra Petra Fialy na koncertě v záhřebském kulturním komplexu "Lisinski". Posluchači vřelým potleskem ocenili programovou nabídku z děl Galla, Brucknera a Messiana. Ve druhé půli koncertu zaznělo pásmo líbezných moravských koled nazvané Moravské vánoce (úprava Petr Fiala).

Více informací »


Zemřel zakladatel Mezinárodního hudebního festivalu Brno Rudolf Pečman

Po překonané, nedlouhé nemoci náhle, dne 17. prosince 2008, ve věku 77 let zemřel muzikolog prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc. Jeho bohatá publikační činnost zahrnuje především období italské opery a oratoria (Händel, Bach), dílo L. v. Beethovena a období romantismu. Svůj nepřekonatelně kultivovaný mluvní i písemný projev celoživotně rozdával v hudebně-popularizačních pořadech (programové brožury pro brněnský Spolek přátel hudby, tématické přednášky pro veřejnost v rámci Malého divadla hudby ad).
Jako jeden ze zakladatelů Mezinárodního hudebního festivalu Brno (dnes známý jako Moravský podzim), Mezinárodního hudebněvědného kolokvia a odborného časopisu Opus musicum se nesmazatelně zapsal do našeho kulturního života s přesahem daleko za hranice naší republiky.
Rozloučení proběhne 9. ledna 2009 ve 12:30 v obřadní síni Krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1, Brno.

Více informací »


Úspěšná spolupráce Sophie Jaffé s Dennisem Russelem Daviesem

Velmi vydařená byla první polovina letošní sezóny Sophie Jaffé ve spolupráci s významným dirigentem Dennisem Russelem Daviesem, která započala jejich prvními společnými koncerty 14. a 15. června ve Stuttgartu. Sophia se představila publiku, spolu se Stuttgarter Kammerorchester s dílem R. V. Williamse „The Lark Ascending“. O dva měsíce později, 30. srpna, měla neméně velký úspěch na renomovaném rakouském festivalu Gmundner Festwochen. Na programu tohoto velkolepého večera byl technicky velmi náročný Šostakovičův Koncert pro housle a orchestr č. 2, který Sophia bravurně a neobyčejně koncentrovaně zahrála za doprovodu Bruckner Orchester Linz. Zde Sophia sklidila neobyčejný aplaus od publika a byla oceněna také kritiky. Titul článku "Senzační mladá houslistka" nebyl o den později k přehlédnutí v novinách Neues Volksblat, který s velkým respektem a obdivem pojednával o dokonalosti, technické kvalitě a výrazu její hry.
Opět pod taktovkou šéfdirigenta Bruckner Orchester Linz Dennise Russela Daviese se se stejným programem i orchestrem představila 4. října v Brně, kde její hra na závěrečném koncertu Moravského podzimu nadchla i brněnské publikum. Janáčkovo divadlo žaslo nad její hrou a bylo zřejmé, že tento koncert, jež sklidil nekonečné ovace ve stoje, dlouho utkví v povědomí mnohých návštěvníků festivalu.

Více informací »


Krzysztof Penderecki slaví

Stovky hostí z celého světa do posledního místečka zaplnili 23.11. varšavské Velké divadlo (Teatr Wielki – Opera Narodowa). Na programu bylo dílo Sedm bran Jeruzaléma, jehož autorem i dirigentem byl významný polský skladatel, dirigent a pedagog Krzysztof Penderecki. Tento den oslavil významné životní jubileum 75 let. Pozvání na tento výjimečný večer dostali také zástupci předních českých festivalů a uměleckých agentur, a tak mistrovi přijeli osobně popřát pevného zdraví a hodně tvůrčích úspěchů.
Na fotografii zleva:
Zdenka Kachlová, ředitelka agentury ARS/KONCERT a manažer Mezinárodního hudebního festivalu Brno
Jaromír Javůrek, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj
Jitka Miková, manažer Mezinárodního hudebního festivalu Concentus moravie
David Dittrich, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Concentus moraviae a umělecké agentury C.E.M.A.

Více informací »


Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Další 
© Petr Tejkal 2008