Novinky


Leoš Janáček na pohádkové návštěvě u Hanse Christiana Andersena

Premiéra Glagolské mše v Dánském království, v Odense, jeho třetím největším městě, se odehrála hned dvakrát. Ve dnech 20.-23. ledna byl opětovně do Odense pozván Český filharmonický sbor Brno, aby pod taktovkou uznávaného německého dirigenta Berharda Klee, zazpívali skvost Janáčkovy tvorby Glagolskou mši. Společně vystoupili zpěváci Eva Dřízgová-Jirušová, Jana Sýkorová, Michal Lehotský a Martin Gurbaľ. Odense s 200 000 obyvateli má k dispozici krásný koncertní sál, pojmenovaný po nejznámějším dánském romantickém skladateli Carlovi Augustovi Nielsenovi vrstevníkovi Leoše Janáčka, má kapacitu cca 800 posluchačů a disponuje impozantními a krásně znějícími varhanami. Leží par kroků od rodného domu světově známého spisovatele pohádek Hanse Christiana Andersena.
Spolupráce s dirigentem Berhardem Klee se datuje již od roku 2001, kdy Český filharmonický sbor Brno natočil CD s nejslavnějšími sbory z oper Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho (již tenkrát v systému SACD) pro americkou nahrávací společnost Chesky Rekord.
V roce 2008 byla oceněna spolupráce s Odense Symphony Orchestra nominací na udělení Ceny dánské kritiky za nahrávku Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke od Paula Klenau.

Publikum v Odense naplnilo do posledního místa sál a bylo provedením tak nadšeno, že dalo na vědomí své hodnocení známým a pro všechny muzikanty snovým koncem „standing ovation“. Odense tak poznalo, slyšelo a zamilovalo si Janáčka.

Více informací »


Český filharmonický sbor Brno se podílel na nahrávce Rekviem pro mladého básníka od Bernda Aloise Zimmermanna

Preis der deutschen Schallplattenkritik

Nahrávka Rekviem pro mladého básníka od Bernda Aloise Zimmermanna, která patří bezesporu mezi jednu z nejvýjimečnějších nahrávek posledních let, byla v lednu 2009 vyznamenána prestižním oceněním německé kritiky, cenou "Preis der deutschen Schallplattenkritik".
Na nahrávání tohoto v mnoha ohledech jedinečného díla moderního skladatele, jež vznikalo v letech 1967-69, se podílelo pozoruhodné množství slavných hudebníků. Český filharmonický sbor Brno byl bezesporu jedním ze souborů, který přispěl k velkému úspěchu tohoto CD.

Více informací »


Neobyčejný aplaus pro Brucknerova Moteta

Český filharmonický sbor Brno se spolu se sólisty (Eva Daňhelová - soprán, Marie Vrbová - alt, Jakub Tuček - tenor) představili pod vedením dirigenta a sbormistra Petra Fialy dne 17.1. na koncertě v kostele sv. Petra v Pasově. Posluchači nadšeně ocenili skladby z děl Galla a Messiaena. Neobyčejný aplaus však sklidila Moteta Antona Brucknera, jejichž nahrávka byla vyznamenána prestižním oceněním ECHO Klassik 2007.

Více informací »


Petr Altrichter představil publiku v Malaze Suka, Janáčka a Martinů

Orchestr města Malagy pozval k hostování dirigenta Petra Altrichtera a houslisty Marii Gajdošovou a Leoše Zavadilíka. Vystoupili na 2 abonentních koncertech s výhradně českým programem. Ten tvořily Sukova Pohádka, Martinů Koncert pro dvoje housle a Janáčkova Sinfonietta.


Belgický národní orchestr v závěru roku 2008 pod taktovkou Zdeňka Mácala

Zdeněk Mácal řídíl Belgický národní orchestr na jeho dvou prosincových koncertech se světoznámou houslistkou Isabelle Faust. Na koncertech zazněl Mozartův Houslový koncert KV 218, v druhé půli pak 1.symfonie G.Mahlera. Koncerty se konaly v Bruselském Palace de Beaux Arts a v holandském Hasseltu.


Sophia Jaffé zazářila s Bruchovým houslovým koncertem

Sophia Jaffé se představila publiku ve Volkstheater Rostock na třech koncertech 21., 22. a 23. prosince 2008 s houslovým koncertem č. 1 g moll Maxe Brucha. Tímto koncertem, řadícím se mezi nejvýznamnější houslové koncerty německého romantismu, úspěšně, pod taktovkou dirigenta Niklase Willéna, zahájila spolupráci s orchestrem Norddeutsche Philharmonie Rostock.

Sophia Jaffé odehrála s velkým úspěchem tento program již 26. a 27. září minulého roku za doprovodu Thueringer Symphoniker pod vedením dirigenta Olivera Wedera ve městech Saalfeld a Rudolfstadt.

Tyto tři předvánoční koncerty v Rostocku byly velmi úspěšným zakončením roku 2008. Posluchači odměnili účinkující bouřlivým potleskem a po vydařených koncertních večerech spokojeně odcházeli vánočními ulicemi domů.

Více informací »


Houslová sonáta zněla něžně a procítěně - Sophia Jaffé a Björn Lehmann hostovali ve Wangen

Dne 12. prosince se v koncertním sále ve Weberzunfthaus v německém městě Wangen uskutečnil koncert houslistky Sophie Jaffé a klavíristy Björna Lehmanna. Posluchači tohoto nevšedního večera vyslechli čtyři významná díla, ve kterých Sophia Jaffé bravurně a rozmanitě prezentovala svou hru. Na programu nechyběla Rapsodie pro housle a klavír č. 1 od Bartóka, Brahmsovy tři Maďarské tance a Scherzo z F-A-E sonáty. Sophia Jaffé posluchače navíc odměnila také jednou z nejnáročnějších sólových sonát pro housle E. Ysaÿe.
Publikum i odborná kritika ocenili jak jejich technicky náročnou, tak i procítěnou, hru stejně jako virtuozitu a dynamicky projev.

Více informací »


Lada Biriucov vystoupila pod taktovkou Valerije Gergijeva

6. ledna 2009 vystoupila sopranistka Lada Biriucov s velkým úspěchem v roli Lízy v Čajkovského Pikové dámě ve varšavském Teatru Wielkem. Slavnostní představení inscenace Mariusze Trelińského dirigoval Valerij Gergiev. Lada Biriucov, pravidelný host Polské národní opery, vystoupila pod taktovkou Valerije Gergijeva vůbec poprvé. Na zdejší scéně ztvárnila také Donnu Elvíru v Donu Giovannim, Tatianu v Evženu Oněginovi a Turandot.

Více informací »


Moravské Vánoce v Záhřebu

Počátkem prosince 2008 vystoupil Český filharmonický sbor Brno, Puella Trio (Terezie Fialová - klavír, Lenka Matějáková - housle, Markéta Vrbková - violoncello) a trio sólistů Hana Raková - soprán, Marie Vrbová - alt, Jakub Tuček - tenor pod vedením dirigenta a sbormistra Petra Fialy na koncertě v záhřebském kulturním komplexu "Lisinski". Posluchači vřelým potleskem ocenili programovou nabídku z děl Galla, Brucknera a Messiana. Ve druhé půli koncertu zaznělo pásmo líbezných moravských koled nazvané Moravské vánoce (úprava Petr Fiala).

Více informací »


Zemřel zakladatel Mezinárodního hudebního festivalu Brno Rudolf Pečman

Po překonané, nedlouhé nemoci náhle, dne 17. prosince 2008, ve věku 77 let zemřel muzikolog prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc. Jeho bohatá publikační činnost zahrnuje především období italské opery a oratoria (Händel, Bach), dílo L. v. Beethovena a období romantismu. Svůj nepřekonatelně kultivovaný mluvní i písemný projev celoživotně rozdával v hudebně-popularizačních pořadech (programové brožury pro brněnský Spolek přátel hudby, tématické přednášky pro veřejnost v rámci Malého divadla hudby ad).
Jako jeden ze zakladatelů Mezinárodního hudebního festivalu Brno (dnes známý jako Moravský podzim), Mezinárodního hudebněvědného kolokvia a odborného časopisu Opus musicum se nesmazatelně zapsal do našeho kulturního života s přesahem daleko za hranice naší republiky.
Rozloučení proběhne 9. ledna 2009 ve 12:30 v obřadní síni Krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1, Brno.

Více informací »


Úspěšná spolupráce Sophie Jaffé s Dennisem Russelem Daviesem

Velmi vydařená byla první polovina letošní sezóny Sophie Jaffé ve spolupráci s významným dirigentem Dennisem Russelem Daviesem, která započala jejich prvními společnými koncerty 14. a 15. června ve Stuttgartu. Sophia se představila publiku, spolu se Stuttgarter Kammerorchester s dílem R. V. Williamse „The Lark Ascending“. O dva měsíce později, 30. srpna, měla neméně velký úspěch na renomovaném rakouském festivalu Gmundner Festwochen. Na programu tohoto velkolepého večera byl technicky velmi náročný Šostakovičův Koncert pro housle a orchestr č. 2, který Sophia bravurně a neobyčejně koncentrovaně zahrála za doprovodu Bruckner Orchester Linz. Zde Sophia sklidila neobyčejný aplaus od publika a byla oceněna také kritiky. Titul článku "Senzační mladá houslistka" nebyl o den později k přehlédnutí v novinách Neues Volksblat, který s velkým respektem a obdivem pojednával o dokonalosti, technické kvalitě a výrazu její hry.
Opět pod taktovkou šéfdirigenta Bruckner Orchester Linz Dennise Russela Daviese se se stejným programem i orchestrem představila 4. října v Brně, kde její hra na závěrečném koncertu Moravského podzimu nadchla i brněnské publikum. Janáčkovo divadlo žaslo nad její hrou a bylo zřejmé, že tento koncert, jež sklidil nekonečné ovace ve stoje, dlouho utkví v povědomí mnohých návštěvníků festivalu.

Více informací »


Krzysztof Penderecki slaví

Stovky hostí z celého světa do posledního místečka zaplnili 23.11. varšavské Velké divadlo (Teatr Wielki – Opera Narodowa). Na programu bylo dílo Sedm bran Jeruzaléma, jehož autorem i dirigentem byl významný polský skladatel, dirigent a pedagog Krzysztof Penderecki. Tento den oslavil významné životní jubileum 75 let. Pozvání na tento výjimečný večer dostali také zástupci předních českých festivalů a uměleckých agentur, a tak mistrovi přijeli osobně popřát pevného zdraví a hodně tvůrčích úspěchů.
Na fotografii zleva:
Zdenka Kachlová, ředitelka agentury ARS/KONCERT a manažer Mezinárodního hudebního festivalu Brno
Jaromír Javůrek, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj
Jitka Miková, manažer Mezinárodního hudebního festivalu Concentus moravie
David Dittrich, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Concentus moraviae a umělecké agentury C.E.M.A.

Více informací »


Ovace pro Brahmse od španělského publika

Do posledního místa zaplněný sál Palau de la Musica ve španělské Valencii dal svým bouřlivým potleskem a výkřiky bravo jasně najevo, že provedení Brahmsova německého Rekviem v podání Orquesta de Valencia pod vedením dirigenta Yarona Trauba, Českého filharmonického sboru Brno a sólistů Rebeccy Evans (soprán) a Markuse Eiche (baryton) bylo jedním vrcholných zážitků koncertní sezóny. Rovněž španělský tisk nadšeně ohodnotil skvělý výkon Českého filharmonického sboru Brno, který obdržel pozvání ke spolupráci s orchestrem do dalších sezón.

Více informací »


Klavírista Igor Ardašev uvedl v Bonnu „Inkantace“ B. Martinů

Na začátku října vystoupil Igor Ardašev v rámci sezony Beethovenorchestru Bonn pod taktovkou dirigenta Paola Olmiho.
Uvedli 4.klavírní koncert „Inkantace“ Bohuslava Martinů . Také díky brilantní interpretaci Igora Ardaševa se toto náročné a poměrně málo uváděné dílo v Bonnu setkalo s vynikajícím ohlasem publika.

Více informací »


Čeští komorní sólisté, Vilém Veverka a Kateřina Englichová koncertovali v Mechelen

Čeští komorní sólisté, hobojista Vilém Veverka a harfenistka Kateřina Englichová obohatili 18. a 19. října 2008 celkem třemi koncerty program festivalu Haydnbienalle v belgickém Mechelen.
Na prvním koncertu, v sále kulturního centra v Mechelen, Čeští komorní sólisté spolu s Vilémem Veverkou zahráli známé koncerty pro hoboj a smyčce - A. Marcella a A. Vivaldiho. Doplnily je skladbami J. Haydna a jeho současníků.
Následující den mohlo festivalové publikum navštívit dopolední nebo odpolední recitál Viléma Veverky a Kateřiny Englichové v zimní zahradě klášterní školy v městečku Waver, které je od Mechelen vzdáleno jen 10 km. Zimní zahrada je unikátní evropskou památkou secesní architektury a bývá málokdy přístupná veřejnosti. Skvělou atmosféru všech tří koncertů vám mohou přiblížit fotografie. K dispozici je i vynikající kritika na prestižním belgickém internetovém serveru, který se věnuje výhradně vážné hudbě.

Více informací »


Český filharmonický sbor Brno v Rudolfinu s Mahlerovou III. symfonií

Mahlerovo veledílo, III. symfonie, rozeznělo na dvou koncertech 4. a 5. prosince Dvořákovu síň pražského Rudolfina. Ženská část Českého filharmonického sboru Brno, Kühnův dětský sbor, Lioba Braun (alt) a Česká filharmonie pod taktovkou Christopha Eschenbacha sklidili bouřlivé ovace a několikaminutový aplaus ve stoje. V letošním roce je to již několikáté účinkování ČFSB s Českou filharmonií (např. Mácal, Honeck). Spolupráce našich nejlepších těles se jeví jako velmi přínosná jak pro zúčastněné, tak i pro českou kulturu vůbec.

Více informací »


Nahrávka Českého filharmonického sboru Brno byla nominována na cenu P2 Danish Music Awards Classical 2008

Český filharmonický sbor Brno spolupracoval s Odense Symphony Orchestra a dirigentem Paulem Mannem koncertech a nahrávce vzácného a málo známého díla dánského skladatele Paula von Klenau Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke.
Koncerty zaznamenala společnost DACAPO, a tato nahrávka byla letos nominována na cenu P2 Danish Music Awards Classical 2008. Tato významná anketa je organizována dánským rozhlasem. Nahrávky nominuje odborná porota a o vítězi pak rozhodují mezi 4-5 navrženými nahrávkami svým hlasováním posluchači dánského rozhlasu.
Spolupráce ČFSB s orchestrem v Odense bude mít zanedlouho pokračování. ČFSB byl přizván v lednu 2009 k účinkování na uvedení Janáčkovy Glagolské mše a Brahmsovy Altové Rapsodie v Odense spolu s českými a slovenskými sólisty pod taktovkou dirigenta Bernharda Klee.

Více informací »


Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Český filharmonický sbor Brno, koncerty 08. - 15.10. 2008

Dne 8. října Symfonický orchestr Českého rozhlasu koncertoval v Mnichově pod taktovkou svého šéfdirigenta Vladimíra Válka ve vyprodaném Herkulessaal se světově proslulým programem Má Vlast. O den později je srdečně přivítali i posluchači v honosné koncertní síni Konzerthaus ve Freiburgu, nyni již společně s Českým filharmonickým sborem Brno, kde publiku představili ne méně významného Leoše Janáčka a jeho Glagolskou mši pod vedením Leoše Svárovského. Nechyběli ani výteční sólisté jako Eva Dřízgova-Jirušova, Jana Wallingerová, Otokar Klein a Martin Gurbal. Se stejným programem byli očekáváni také v malebném italském městečku v Brixenu, kde Glagolská mše zazněla v překrásných prostorách tamějšího kostela a přinesla sem sváteční atmosféru.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pokračoval v koncertním turné až do Grazu, kde byl bouřlivým potleskem oceněn rovněž diváky ve vyprodaném sálu Stephaniensaal při dvou koncertech ve dnech 13. a 14. října. Zde úspěšně pod taktovkou Vladimíra Válka zakončili své koncertní putování se symfonickou básní Má Vlast.


Jukka Pekka Saraste a Český filharmonický sbor Brno v listopadu 2008 v Kolínské filharmonii

V jednom z nejkrásnějším koncertním sále v Evropě, v Kolínské filharmonii (2100 míst), zpívala mužská část Českého filharmonického sboru Brno společně s WDR sborem a Westdeutscher Rundfunk Sinfonieorchester Koeln pod taktovkou svého budoucího šéfdirigenta Jukka Pekka Saraste Stravinského oratorium Oedipus Rex. Oedipa zpíval skvělý Jorma Silvasti, Jocastu Michaela Schuster, dále Benjamin Brust, Jevgenij Nikitin, Philip Ens, recitace Georg Blueml.

Hezčí polovina sboru se vydala na cestu o týden později, aby ve Stuttgartu provedli Mahlerovu II. Symfonii „Vzkříšení“. Stuttgartští filharmonici se svým šéfdirigentem Gabrielem Feltzem a Českým filharmonickým sborem Brno vyprodali 2000 míst v Beethovensaal v Liederhalle a o den později, v krásném menším městě Aschaffenburku, další koncertní sál Stadthalle am Schlossplatz (850 míst). Publikum bylo nadšené a nechtělo interprety pustit z pódia. Jako sólistky se představily Viktoria Kamisnkaite (Litva) a Manuela Bress (Německo). Úspěšná a systematická spolupráce Českého filharmonického sboru Brno a Stuttgartských filharmoniků se plánuje až do roku 2012.

Více informací »


Český filharmonický sbor Brno a Musica Florea na festivalu Lípa Musica

Pod vedením Marka Štryncla bylo na festivalu Lípa Musica provedeno Händelovo oratorium Mesiáš. Na představení 3. října 2008 v jabloneckém Městském divadle společně účinkovaly naše přední soubory: Musica Florea a Český filharmonický sbor Brno. Fotografie z provedení zde (foto: Lukáš Pelech).


Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Další 
© Petr Tejkal 2008