Novinky


Pulzující energie Jakuba Kleckera

V rámci 3. koncertu nedělního rodinného cyklu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK se pražskému publiku představil dirigent Jakub Klecker. Společně s vynikající Dominikou Hoškovou přednesli jedinečný Dvořákův violoncellový koncert h moll. V druhé půli programu bez přestávky zazněla romantická Symfonie č. 4 f moll P. I. Čajkovského. První spolupráce mladého dirigenta se světoznámým tělesem přinesla neotřele svěží provedení obou velmi často uváděných děl programu a naplnila Smetanovu síň Obecního domu pulzující energií.

Více informací »


Verdiho Rekviem v Maďarsku

Filharmonie Brno, Český filharmonický sbor Brno, sólisté Lada Biriucov (soprán), Galja Ibragimova (alt), Ľudovít Ludha (tenor) a Peter Mikuláš (bas) spojili své síly pod vedením dirigenta Aleksandara Markoviće, aby nastudovali slavné Verdiho Rekviem a poté s ním v prvním březnovém týdnu 2010 vystoupili na třech koncertech v Maďarsku. Publikum v téměř vyprodaných sálech v Szombathely, Budapešti (Palác umění) a Szekésfehérváru ocenilo všechny účinkující bouřlivým a dlouhotrvajícím skandovaným potleskem.

Více informací »


Český filharmonický sbor Brno u Drážďanských filharmoniků

Uplynulo již 65 let od jednoho z nejhorších okamžiků v historii Drážďan. Tuto událost připomínalo několik desítek koncertů přímo ve městě a jeho okolí. Kromě Staatskappelle Dresden, která uváděla Mozartovo Requiem, si Dresdner Philharmoniker pozvali na spoluúčinkování Český filharmonický sbor Brno k provedení Dvořákova Requiem. Tento 5. abonentní koncertní program sezony byl věnován vzpomínce na drážďanské bombardování. Za dirigentským pultem stál světové známý Jiří Kout, sólových partů se skvěle zhostili Ľuba Orgonašová, Alexandra Petersamer, Michael König a Rudolph Rosen.

Více informací »


Leoš Svárovský a Stuttgartští filharmonici prozkoumali Smetanovu vlast

Vynikající kritiku si vysloužilo dirigování Leoše Svárovského ve Stuttgartu, kde mistrovsky předvedl Smetanovu Mou vlast. Jedna z kritik píše: "Český dirigent, žák Václava Neumanna nejenom že zná Smetanovo dílo zpaměti, ale také pozná každý moment, kde je potřeba energicky zasáhnout a kde je pro orchestr, který hraje s takovým potěšením, jako tehdy Stuttgartští filharmonici, postačující jemné vedení. Svárovský překvapil nesmírně ostrou, velmi artikulovanou interpretací šestidílného cyklu symfonických básní, kterými chtěl Smetana své vlasti vystavět hudební pomník." jha, Stuttgarter Zeitung
Celou kritiku najdete zde.

Více informací »


Expozice nové hudby uvede posluchače do světa současné vážné hudby

Mysteriózní show Středoevropského souboru bicích nástrojů DAMA DAMA či klidná a vyrovnaná hudba nejváženějšího ukrajinského skladatele dneška Valentina Silvestrova nám ukáže, že hudba vzniklá teprve před několika lety je stejně hodnotná jako hudba minulých staletí.

Mezinárodní hudební festival Brno – Expozice nové hudby se koná v různých brněnských sálech 7.–11. března 2010. Aktuální program naleznete na enh.mhf-brno.cz.

Program letošního ročníku odráží širokou variabilitu hudebního prostoru, který neinklinuje k masovosti, podbízivosti či uniformitě. V tomto prostoru je dnes už přirozené stavění naroveň, a v dobrém slova smyslu "zmatení", široké škály tvůrčích přístupů. To umožňuje postavit vedle sebe díla klasiků hudby druhé poloviny 20. století - Američanů Mortona Feldmana a Johna Cage i Ukrajince Valentina Silvestrova. Rovněž performanci proslulého britského hudebního publicisty a experimentátora Davida Toopa a mysteriózní zvukové objekty vedoucího souboru DAMA DAMA Dana Dlouhého nebo hudbu rozvíjenou v reálném čase amerického trombonisty Nicolase Collinse, Holanďana Hilary Jefferyho a rakousko-maďarského Abstract Monarchy Duo. Absence tématu letošního ročníku neznamená atematičnost. Tématem je hudba sama a její mnohotvárnost.

Vstupné: 130,-Kč, studenti 60,-Kč.
Vstupenky lze zakoupit v místě konání půl hodiny před začátkem koncertu
nebo rezervovat na ars@arskoncert.cz.

Dopravu zdravotně postižených osob po Brně lze objednat na +420 537 021 493, +420 777 01 03 31 nebo info@ligavozic.cz.

Navštivte nás na Facebooku!

Více informací »


Jakub Klecker ve Všechnopárty Karla Šípa

V populárním pořadu Všechnopárty Karla Šípa bude 2. března ve 21:10 na ČT 1 zpovídán dirigent Jakub Klecker. Téma pořadu zní „Mladá naděje“. Společně s ním budou účinkovat i herec Vojta Kotek a režisér a scénárista Tomáš Řehořek.

Záznam Všechnopárty sledujte zde.

Více informací »


Jakub Klecker cestoval na sever s Moravskou filharmonií Olomouc

Dirigent Jakub Klecker se již po několikáté postavil před Moravskou filharmonii Olomouc. Tentokrát to byl abonentní koncert (21. ledna 2010) v Olomoucké Redutě. Po úvodní slavnostní Sibeliově Finlandii se ve dvouvětém Koncertu pro flétnu a orchestr Carla Nielsena představil renomovaný flétnista András Adorján (Německo). Po přestávce vystoupil ještě jednou s Bernsteinovým zvukově barevným nokturnem Halil. Tohoto neobyčejně náročného díla se všichni účinkující chopili s maximálním nasazením a profesionalitou.
Skladba je postavená na „dialozích“ sólové flétny s nástroji v orchestru. Z toho důvodu se mnoho hráčů MFO stalo v určité části skladby rovněž sólisty.
Večer zakončil výběr ze dvou Griegových suit k Ibsenově dramatu Peer Gynt. Závěrečná část Ve sluji krále hor rozezněla a svou silou přímo roztřásla plný sál Olomoucké Reduty.

Více informací »


Bravo pro Český fiharmonický sbor Brno v Mahlerově „Vzkříšení“ v Antverpách a Bruselu

Na pozvání Královské vlámské filharmonie z Antverp přijel Český filharmonický sbor Brno, aby vystoupil na dvou koncertech v Symfonii č. 2 „Vzkříšení“ Gustava Mahlera. První koncert se konal v sále Královny Alžběty v Antverpách, druhý v Paláci krásných umění v Bruselu. Oba sály s kapacitou přes 2000 míst byly zaplěny do posledního místa a posluchači po skončení koncertů nešetřili četným bravo a odměnili účinkující (Královská vlámská filharmonie, sbor Koorakademie Atnverpy, Český filharmonický sbor Brno dirigent Jaap van Zweden, Birgit Remmert – alt, Camilla Tilling – soprán) za skvělé provedení díla spontánním potleskem.

Více informací »


Vrcholný kulturní zážitek ke 20. výročí podepsání partnerské smlouvy mezi Brnem a Stuttgartem

Několik kulturních akcí se konalo při příležitosti nebo v souvislosti s jubileem podepsání partnerské smlouvy mezi Brnem a Stuttgartem. Poslední koncert roku 2009 ve Stuttgartu měl symbolický program: Symfonie č. 9 od L. van Beethovena se svou slavnou Ódou na radost.
Stuttgartští filharmonici a jejich šéfdirigent Gabriel Feltz pozvali ke spolupráci Český filharmonický sbor Brno. Vyprodaná Liederhalle byla krásnou a úspěšnou tečkou za partnerskými oslavami a potvrdila, že o další spolupráci mají oba partneři velký zájem.

Více informací »


Čeští umělci v předvánočním čase v Lichtenštejnsku

Do krásného farního kostela Sv. Laurenzia v lichtenštejnském Schaanu přijiždí a přichází v předvánočním mrazivém pozdním odpoledni lidé zblízka i zdaleka. Spěchají do tepla kostela, aby si zde poslechli díla Jacoba Galla, Antona Brucknera a Franze Liszta. K umělecké interpretaci byli přizvání čeští umělci a to: Čeští komorní sólisté, Český filharmonický sbor Brno, dirigent Petr Fiala, varhaník Martin Jakubíček a sólisté Hana Škarková a Jakub Tuček.
Venku se mezitím téměř setmělo a publikum v tichém rozjímání pozorně naslouchá, koncert končí a jeho posluchači jakoby se ani nechtěli odvážit k bouřilvému potlesku, po kterém si vyžádají ještě tři přídavky. Z mnoha úst se ozývají slova uznání a poděkování za nádherný zážitek a přání Štastných a veselých...

Více informací »


Sophia Jaffé debutovala v Salcburku

foto: Martin Suchánek

V rámci cyklu „Svět hudby“ byl na programu 5. abonentního koncertu ve Velkém sále Festspielhaus Salcburk program na přání. Smetanova Vltava, Chačaturjanův houslový koncert a Dvořákova Symfonie č. 7. Po třetí byl ke spolupráci s Mozarteum Orchester Salzburg pozván dirigent Leoš Svárovský a poprvé Sophia Jaffé. Jejich společná práce přinesla krásný a úspěšný koncert, 1900 nadšených posluchačů a velmi spokojeného pořadatele.
(Foto: Martin Suchánek.)

Více informací »


Členové ČFSB zpívali thajskému králi

V prvních prosincových dnech zavítali členové Českého filharmonického sboru Brno poprvé do thajského Bangkoku, aby zde spolu s Thajskou filharmonií a početně zastoupenými sbory z Hudební školy Mahidol University vystoupili na dvou koncertech s Beethovenovou 9. symfonií.
Oba koncerty se uskutečnily před naprosto zaplněným koncertním sálem Mahidol University pod taktovkou islandského dirigenta Gudni A. Emillsona, od roku 2005 šéfdirigenta Thajské filharmonie.
Koncert s Beethovenovou 9. symfonií nadchl nejen místní publikum, které dlouhotrvajícím potleskem odměnilo všech 240 účinkujících, ale byl rovněž součástí velkolepých oslav narozenin thajského krále Rámy IX.

Více informací »


Rozhlasoví symfonikové rozdávali radost na adventních koncertech ve Frankfurtu a v Mnichově

První adventní neděli roku 2009 připravil Symfonický orchestr Českého rozhlasu hudební dárek pro téměř 5000 posluchačů v nádherném koncertním sále Alte Oper ve Frankfurtu a pro 1000 v mnichovském centru Gasteigu v sále Philharmonia.
Posluchači se nechali unést populárním programem, který se v první části koncertu skládal z předehry k opeře Figarova svatba, Griegovým klavírním koncertem v podařeném podání Jana Simona.
Ve druhé polovině zazněl výběr ze Slovanských tanců (č. 1, 2, 9, 10 a 8) Antonína Dvořáka a Bolero Maurice Ravela. Již po prvních taktech Slovanských tanců přeskočila pověstná jiskra mezi dirigentem Leošem Svárovským, orchestrem a publikem.
Posluchači nechtěli po odeznění přídavku (Slovanský tanec č. 15) účinkující pustit z podia, až musel sám dirigent jako v mateřské školce odvést koncertního mistra, kterého poté následoval i celý orchestr.
Rozhlasoví symfonici se ukázali v nejlepším světle, jejich výkony byly skvělé a dokázaly, že se jedná o naše špičkové umělecké těleso. Tento fakt dokládá i skutečnost, že byl SOČR pozván již podruhé.
Na straně pořadatelů zavládla po skončení obou koncertů během 1. adventní neděle, kdy se první konal v 11 hodin a druhý v 18 hodin, velká spokojenost, pro plné sály a naplnění vysokých uměleckých nároků.

Pěkné gesto jsme zaznamenali po dopoledním koncertu. Bicí sekce SOČRu hrála s takovým zaujetím a nadšením, že jim praskla palička k tam-tamu. Kolegiálně vypomohl bicista s Hesenského rozhlasového orchestru a zapůjčil pro Bolero vlastní nástroj, přestože měl volno, byl ochoten z domu jet do HR a zavést potřebné do koncertního sálu v Alte Oper. Děkujeme.
Recenze na koncert v Taunus Zeitung.

Více informací »


Jakub Klecker podruhé v Japonsku

Podobně jako před dvěma lety absolvoval i letos dirigent Jakub Klecker s Filharmonií Brno v Japonsku úspěšné turné. S populárním programem (Smetanova Vltava, Rachmaninovův klavírní koncert č. 2 a Dvořákova symfonie Z Nového světa) vystoupil 11.–15. listopadu 2009 ve třech tamních městech Hirošima, Kagošima a Yamaguchi.
Nejlepším dokladem výborné koncertní atmosféry je krátké video.

Více informací »


Jakub Klecker dvakrát na Moravském podzimu

Dirigent Jakub Klecker se představil brněnskému publiku na dvou koncertech Mezinárodního hudebního festivalu Brno Moravský podzim 2009. Jako jediný dirigent v celé jeho čtyřicetičtyřleté historii vystoupil v rámci jednoho ročníku ve dvou projektech. Prvním byla světová premiéra scénického provedení komorní opery Ženitba Bohuslava Martinů v původním anglickém znění (režie, scéna a kostýmy Pamela Howard). Druhým byl závěrečný koncert s Filharmonií Brno s díly Martinů (světová premiéra Balady (Vila na moři) a 5. klavírní koncert se sólistou Ivem Kahánkem), Mendelssohna (Klid moře a šťastná plavba) a Debussyho (Moře). Především v poslední jmenované skladbě se účinkujícím skvěle podařilo provést všechny barevné odstíny Debussyho impresionistické hudby.

Více informací »


Petr Altrichter a Sophia Jaffé ve Švýcarsku

Foto: Martin Suchánek

V rámci tří abonentních koncertů Symfonického orchestru Aarau (jehož šéfdirigentem je Douglas Bostock) vystoupili dirigent Petr Altrichter a houslistka Sophia Jaffé. Program koncertu nesl titul Aus böhmischen Landen.
Na koncertech ve vyprodaných sálech v Aarau a v Badenu zazněl letošní jubilant Bohuslav Martinů (připomínáme si 50 výročí od jeho úmrtí – zemřel 1959 právě ve Švýcarsku v Liestalu nedaleko Basileje) a jeho Intermezzo pro symfonický orchestr a Bruchův houslový koncert. Po přestávce slyšelo publikum Symfonii č. 6 Antonína Dvořáka, která se setkala s vřelým přijetím.
Na propagaci těchto švýcarských koncertů se s velkou měrou podílela i nahrávací společnost GENUIN classics, která představila první recitálové CD Sophie Jaffé. V celoněmecké instrumentální soutěži Deutscher Musikwettbewerb se Sophia Jaffé umístila na prvním místě a první cena právě znamenala natočení a vydání recitálového CD. Publikum v sále si mohlo vyslechnout Bruchův koncert v podání skvělé Sophie Jaffé a v přestávce koncertu si mnozí zakoupili nové CD i s jejím podpisem.

Více informací »


Sophia Jaffé vydává 20. listopadu 2009 své první recitálové CD

Po prvenství Sophie Jaffé v celoněmecké instrumentální soutěži Deutscher Musikwettbewerb se s doprovodem klavíristy Bjoerna Lehmanna na trh dostává nové recitálové CD s díly J. Suka, J. S. Bacha, E. Ysaÿe a L. van Beethovena. Nahrávku je možné objednat na www.genuin.de nebo zakoupit ve specializovaných prodejnách s hudebninami.

Recenze na toto CD v das Orchester.

Více informací »


Pražská komorní filharmonie v Meistersingerhalle v Norimberku

Pražská komorní filharmonie se svým novým šéfdirigentem Jakubem Hrůšou poprvé účinkovali na v pořadí již 3. abonentním koncertu sezony 2009/10 v Hoertnagel Nuernberg.
Populární program přilákal plný sál s cca 2000 posluchači, kteří prožili krásný hudební večer. Mohli se těšit a spolu si pobrukovat známé tóny z předehry k opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta po které následoval temperamentní, vášnivý a přitom virtuosně podaný koncert pro housle a orchestr od P. I. Čajkovského. Je nesmírně obtížné a navíc nebezpečné hrát právě ty nejslavnější houslové koncerty, který každý zná a má je "naposlouchané" od velkých houslových mistrů.
Přesto všechno Sophia Jaffé sklidila obrovské ovace od publika a obdiv od kolegů z Pražské komorní filharmonie a jeho šéfdirigenta. K velké radosti všech zahrála ještě dva přídavky od J. S. Bacha, a to dvě věty z E dur partity, Loure a Gigue. V druhé polovině koncertu zazněla předehra k Pohádce o krásné meluzíně a Italská symfonie F. Mendelssohna-Bartholdyho.
Stejný program a účinkující se opakoval i v Celle, kde byl ozdobou slavnosti ke 100. výročí postavení Kongresového kulturního centra.

Více informací »


Musikerlebnis v Mnichově s Dvořákem a Ravelem

Se světovým programem vystoupí 30. listopadu 2009 Symfonický orchestr Českého rozhlasu, se sólistou Janem Simonem, pod taktovkou Leoše Svárovského v německém Mnichově.
V sále Philharmonie im Gasteig zazní předehra k opere Figarova svatba od W. A. Mozarta, Koncert pro klavír a orchestr a moll Edvarda Griega, výběr z Dvořákových Slovanských tanců a na závěr Ravelovo Bolero.
Podrobnosti najdete na internetových stránkách pořadatele tohoto koncertu www.musikerlebnis.de.

Více informací »


Sophia Jaffé zakončila festival Harmonia Moraviae ve Zlíně

S velenáročným Prokofjevovým 1. houslovým koncertem na slavnostním závěrečném večeru (22. října 2009) mezinárodního festivalu Harmonia Moraviae ve Zlíně představila německá houslistka Sophia Jaffé. Virtuózní Prokofjevův koncert není u nás tak často uváděn a proto můžeme považovat jeho zařazení za skvělý dramaturgický počin. Především ve 2. větě (Scherzo. Vivacissimo) předvedla houslistka svoje prvotřídní technické i výrazové kvality. Dirigent Walter Attanasi zcela přesně svými vášnivými gesty vyjadřoval každou výrazovou nuanci. Filharmonie Bohuslava Martinů ho v tomto bezchybně následovala. Stejně jako housle patří k Sophii Jaffé, patří k jejím koncertům i nadšený potlesk ve stoje.

Více informací »


Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Další 
© Petr Tejkal 2008