VÝSTAVA KLIENTŮ DENNÍHO CENTRA

BAREVNÝ SVĚT, o.p.s.

 
 
Denní centrum Barevný svět, o.p.s. připravilo jako každoročně doprovodnou výstavu Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského.
V letošním roce budou prezentována hned dvě témata, která zpracovávali klienti centra – lidé s mentálním a kombinovaným postižením.

 
Loutka – český fenomén
Hlavní výstavní prostor zámecké kavárny Splněný sen v Jaroměřicích nad Rokytnou představí tradiční český fenomén - loutku. Klienti denního stacionáře toto téma přenesli do podoby výtvarných návrhů, do kterých zakomponovali celou postavu a zaměřili se také na oděvy a doplňky. Při navrhování loutek se klienti soustředili především na postavy tradičních pohádek. Zpracovávali princeznu, hloupého Honzu, krále, loupežníka, vlka nebo šaška. Na výstavě budou prezentovány také hotové loutky, které vznikly na základě jednotlivých návrhů.
Každý návrh má výrazné rysy, a tak v obrazech, které lidé s mentálním a kombinovaným postižením vytvořili, najdeme jedinečný otisk každého designéra a pohádkového příběhu jeho loutky. Zpracovávané téma podpořilo u klientů kreativitu a abstraktní myšlení. Předlohou pro vznik jednotlivých výtvorů, jim byla pouze vlastní fantazie.
 

 
 
 
Ptactvo našich zahrad aneb kdo nám lítá do krmítka
Další prostory kavárny budou patřit kresbám nejrůznějších obyvatel ptačí říše, jejichž autorem je Roman Málek. Člověk s neuvěřitelnou pamětí, obrovským zájmem o spoustu oborů, skalní fanoušek Slavie a donedávna skrytý talent. Bylo by škoda se o jeho nadání s Vámi nepodělit.


 
 
 
DENNÍ CENTRUM BAREVNÝ SVĚT, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Denní centrum Barevný svět, o.p.s. zajišťuje pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, zejména pak lidem s mentálním a kombinovaným postižením a pomoc a podporu jejich rodinám. 
Na poli sociálních služeb organizace působí od roku 2005 a v současné době zajišťuje tři registrované sociální služby: denní stacionář, sociální rehabilitaci a chráněné bydlení. Organizace dále umožňuje svým klientům pracovní uplatnění v rámci chráněných pracovních míst a pořádá nejrůznější kulturní a komunitní akce, jejichž cílem je zprostředkovat lidem s mentálním postižením kontakt s většinovou společností a šířit tak do určité míry i osvětu o tomto hendikepu. 
 
www.barevny-svet.eu
 
 
 

 

© Petr Tejkal 2008