Výstava obrazů Jana Pevného 

 

Ve výstavních prostorách budovy Špitálu v Jaroměřicích nad Rokytnou můžete zhlédnout výstavu obrazů jaroměřického rodáka, malíře a sochaře Jana Pevného. Jeho tvorba je plná poezie, snů, křehkosti, ale i touhy a smutku. Obrazy si žijí svůj život, nekopírují realitu a nezáleží v nich na čase ani prostoru. Jsou plné kontrastů, kontur a výrazných barev. Jan Pevný maluje a vystavuje už od svých 14 let. Od poloviny 70. let se umělecky vzdělával u akademických malířů Josefa Kremláčka, Jaroslava Vyskočila, poté u Josefa Jíry a Jana Baucha. Od roku 1989 úspěšně vystavuje doma i v zahraničí. Je členem Spolku výtvarných umělců Vysočiny. 
 
 
Výstava bude otevřena v barokním Špitále v Jaroměřicích nad Rokytnou od 12. července do 31. srpna 2018. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 12. července v 16.00 hodin. 
Vstup volný
www.jaromericenr.cz
 
 

 
 

Výstava výtvarných prací z publikace Koukej, Březino, aneb Když ruce básní 

 
Záměrem projektu je v dětech povzbudit tvůrčí činnost jak literární, tak výtvarnou a vydat publikaci dětských prací. Zaměření publikace bude v roce 2018 směrem k poezii, bude určitou poctou básníkovi Otokaru Březinovi a bude mít literární a výtvarnou část. Tento ročník je sedmnáctý a projekty byly většinou realizovány za pomoci dotace z programu Knihovna 21. století Ministerstva kultury České republiky. Akci finančně podporuje také Rokytná – Ekologický mikroregion. Pravidelně se projektu účastní další tři školy tohoto mikroregionu. Některých ročníků se zúčastnilo i Denní centrum Barevný svět, o. p. s. z Třebíče, se kterým máme velmi dobrou spolupráci. Projekty zaměřené na vydávání publikací tedy přesahují lokalitu Jaroměřic nad Rokytnou a nejsou zacíleny pouze na děti.
 
 
Výstava bude otevřena od 23. července do 31. srpna 2018 v Městské knihovně v Jaroměřicích nad Rokytnou, náměstí Míru 2.
Vstup volný 
www.jaromericenr.cz
 
 
 
 
 

Zrcadlení

 
Denní centrum Barevný svět, o.p.s. a jeho klienti připravili tradiční doprovodnou výstavu Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského s názvem „Zrcadlení“. Výstava navazuje na loňské téma „Zvíře v nás“ a je souborem autoportrétů svých tvůrců – lidí s mentálním a kombinovaným postižením. V arteterapii je důležitý proces tvorby a vzniku, prožitek z výtvarného vyjádření a autoportrét je velice důležité arteterapeutické téma. Veškeré imaginární pocity o sobě samém má každý tvůrce naprosto ve své moci. Téma autoportrétu k tomu přímo vybízí společně s možností udělat si chvíli pro sebe. Tvůrci umožňuje pojmout toto téma jako svůj intimní deník, svoji introspekci, může vložit do svého autoportrétu představy o sobě samém. Dozvíme se tak, jak klient vidí sám sebe, jak si myslí, že ho vnímá jeho okolí, ale také jak by sám chtěl, aby ho jeho okolí vidělo. 
 
 
Denní centrum Barevný svět, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Denní centrum Barevný svět zajišťuje pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, zejména pak lidem s mentálním a kombinovaným postižením, a také pomoc a podporu jejich rodinám. Na poli sociálních služeb organizace působí již třináct let a v současné době zajišťuje tři registrované sociální služby: denní stacionář, sociální rehabilitaci a chráněné bydlení. Centrum provozuje také dvě tréninkové kavárny, kde nacházejí lidé s mentálním postižením pracovní uplatnění. Tyto kavárny můžete navštívit na státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a na zámku v Hrotovicích.
 
Výstava je otevřena na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou od 4. do 31. srpna 2018.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 4. srpna 2018 v 18.30 hodin ve výstavních prostorách kavárny Splněný sen. 
Vstup volný
www.barevny-svet.eu
 

 
 
 

Tradiční posvícení v Jaroměřicích nad Rokytnou

 
Oslavy jaroměřického posvícení připadají v měsíci srpnu vždy na neděli po sv. Vavřinci. Letos bude připraven bohatý kulturní program pro návštěvníky všech věkových kategorií a každý si v rámci programu najde to své. Po celý den budou probíhat řemeslné trhy, které se staly nedílnou součástí posvícení. Ke zhlédnutí budou stánky s tradičními výrobky uměleckých řemesel a originálními dárky. Finální tečkou jaroměřického posvícení bude koncert Vlasty Horvátha, vítěze druhé řady Česko hledá Superstar. 
 
 
12. srpna 2018 
Odpočinková zóna Jaroměřice nad Rokytnou
Vstup volný
www.jaromericenr.cz 
 

 
 
 
Mezinárodní sympozium „Otokar Březina 2018“
 
Sympozium se koná k 150. výročí narození Otokara Březiny a 100. výročí vzniku Československa. Otokar Březina patřil v prvním desetiletí Československé republiky k nejvýznamnějším osobnostem, které ve světě spoluvytvářely obraz Československa jako kulturně vyspělé země. Byl osmkrát nominován na Nobelovu cenu. Jeho dílo je inspirací i pro dnešní dobu, která potřebuje ideály, abychom neskončili v technokracii bez svobody a lidské důstojnosti. 
 
 
„Pro všechnu krásu na tvářích nerozsvícenou,
vinu neusmířenou, kameny v chleby neproměněné,
bohatství bratřím nerozdaná, polibky na rty čekající,
sladko je žíti!
Otokar Březina, Kolozpěv srdcí
 
15. září 2018
zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Vstup volný 
www.otokarbrezina.cz
 
 
© Petr Tejkal 2008