V letošním roce byla agentura ARS/KONCERT pověřena uspořádáním dvou významných mezinárodních aktivit a to,

V letošním roce byla agentura ARS/KONCERT pověřena uspořádáním dvou významných mezinárodních aktivit a to, Generálního shromáždění Evropské asociace uměleckých manažerů a jako výhradní organizátor Mezinárodního hudebního festivalu Brno Generálního shromáždění Evropské asociace festivalů.

Evropská asociace uměleckých manažerů ( AEAA ) založená v roce 1947 v Paříži je jednou z nejstarších asociací sdružujících evropské umělecké agentury. Agentura ARS/KONCERT spol. s r.o. je jejím členem od roku 1993. Evropská asociace uměleckých manažerů sdružuje dnes přes 90 členů z různých zemí Evropy, kteří se každoročně scházejí na Generálním zasedání. Generální zasedání AEAA se koná vždy v jedné z evropských zemí a v letošním roce si AEAA vybrala za místo konání Českou republiku a pověřila naši agenturu k zajištění této akce v Brně.

Generální zasedání AEAA se uskutečnilo ve dnech 3. - 5. června 2005 v prostorách hotelu International za účasti 25 delegátů. Kromě běžné jednací agendy se delegáti mohli zúčastnit celé řady doprovodných kulturních akcí jako např. koncertu Filharmonie Brno v Besedním domě, slavnostní večeře v prostorách Hradní vinárny na Špilberku a velké okružní jízdy po Brně se zastávkami v domě Leoš Janáčka, Starobrněnském klášteře a chrámu Panny Marie Nanebevzaté a Vile Tugendghat.

O tom, že se naši asociační kolegové cítili v Brně jako doma a netajili se obdivem k našemu městu svědčí především jejich osobní poděkování a rovněž ocenění organizace celého generálního shromáždění NA VÝBORNOU.

(více info na www.aeaa.info)

0812-01.jpg

foto: Delegáti GS AEAA u domu L. Janáčka

Evropská asociace festivalů ( EFA) založená v roce 1952 v Ženevě je jednou z nejstarších evropských struktur sdružujících významné umělecké festivaly z více než 35 zemí Evropy. Mezinárodní hudební festival Brno je jeho členem od roku 1996. V současnosti EFA čítá více než 90 festivalů, 11 národních asociací a dalších členů. Generální shromáždění EFA se koná každoročně v jednom z významných evropských měst.Pro letošní Generální shromáždění si delegáti vybrali Českou republiku, město Brno jako domovské město Mezinárodního hudebního festivalu Brno.

Generální shromáždění EFA proběhlo v termínu od 7. - 9. října 2005 v prostorách Besedního domu a hotelu International za účasti 86 delegátů ( 42 festivalů a 7 národních asociací) a 14 významných hostí z České republiky a ze zahraničí.

Jednání generálního shromáždění se neslo v duchu celé řady témat dotýkajících se současných potřeb, úkolů a cílů festivalů v současném světě. Jednání bylo o to významnější, že v jeho průběhu proběhla volba nového prezidenta, viceprezidentů a výboru asociace. Novým prezidentem asociace se na další 4 roky stal ředitel Festivalu ze slovinské Lublaně Darko Brlek. Jednání festivalové asociace bylo doplněno řadou společenských a kulturních aktivit, při nichž se delegáti měli možnost seznámit blíže s kulturní tradicí a současností města Brna a jihomoravského regionu a navštívit závěrečný koncert 40. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Brno - Moravský podzim.

Konání generálního shromáždění EFA v Brně mělo nesmírný společensko-politický a propagační význam pro město Brno a výrazně přispělo ke zdůraznění jeho postavení jako významného hudebního centra a evropské kulturní metropole a dále nemalou měrou přispělo ke zvýšení prestiže Mezinárodního hudebního festivalu Brno v evropském kontextu.

(více info na www.efa-aef.org.)


foto: Delegáti GS EFA v Brně


 
Θ Zavřít okno